Naast deze studiedag bieden zowel Itineris als Wildemonie nog verdere ondersteuningsmogelijkheden aan:

 

1. Beleidsondersteuning: Indien u nog meer diepgang wenst of structureel een aantal zaken wil aanpakken, dan is dat ook mogelijk. Carine is als zaakvoerder van Itineris reeds 16 jaar actief als procesbegeleider bij organisatievraagstukken (bv. missie en visie, werkgoesting, kwalitatief personeelsbeleid, talentontwikkeling, organisatiecultuur, begeleiding van verandering en fusies…). Ook langs deze weg kwam zij geregeld in contact met scholen: soms als conflictbemiddelaar, in andere gevallen als raadgever en coach van de directie. Opfrissen of opstellen van missie en visie, waarden laten leven in de school,… dit kan in een interactief proces. Wildemonie begeleidt scholen bij de opmaak van een beleidsplan psychische problemen of een beleid voor opvang van kinderen die het moeilijk hebben.

 

2. Opleidingen

a. Verbindende communicatie (Itineris) – 1 dag

b. “Begrip voor en werken met de kracht van verschil” (½ tot 1 dag)

c. Teambuilding met leerinsteek op maat (1 dag) d. Bemiddeling en conflicthantering (½ dag) e. Het voeren van loopbaangesprekken en een duurzame methodiek hiervoor

 

3. Zelfzorgdagen (Itineris): Elke eerste vrijdag na de intrede van de lente, zomer, herfst en winter organiseren we een open dag rond zelfzorg in Peer, Hasselt, Vlaams Brabant en/of Antwerpen, waar deelnemers individueel voor kunnen inschrijven.

 

4. Intervisie in de school of over scholen heen dan wel de begeleiding van een lerend netwerk

(Itineris) Carine Drijkoningen is auteur van ‘Lerende netwerken in perspectief ‘ en begeleidt zowel lerende netwerken als intervisies binnen en over de organisatiegrenzen heen.

 

5. Interivisies voor leerkrachten/ouders: omgaan met moeilijkheden binnen de klas (of in huis), omgaan met kinderen met een rugzakje. (Wildemonie)

 

6. Individuele loopbaanbegeleiding (Itineris) - 4 of 8u Eenieder die in Vlaanderen werkt en gedurende de voorbije 24 maand 12 maanden gewerkt heeft en op het moment van aanvraag werknemer is, komt in aanmerking voor loopbaanbegeleiding via loopbaancheques (gesubsidieerd door de VDAB). Een loopbaancheque omvat 4u individuele coaching aan 10 euro per uur (werkelijke waarde = 135 euro per uur). Elke medewerker heeft om de 6 jaar recht op 2 loopbaancheques en dus 8u begeleiding. Het betreft hier loopbaanvragen die gaan over werkgoesting, het ontdekken van eigen sterktes en talenten, het communiceren met directie of collega’s, een betere work-life-balans,het doseren van perfectionisme, het maken van keuzes, het verhogen van energiegevers en indijken van energievreters… Onze loopbaanbegeleiding vertrekt steeds van de noden van de persoon die voor ons zit. Samen werken we eraan dat leerkrachten (terug) hun draai vinden in het werk, knopen doorhakken, het beste in zichzelf naar boven halen, komaf maken met obstakels op hun pad en terug zelfvertrouwen en kracht vinden.

 

7. Lezing: Drugsgebruik bij tieners: van preventie tot herstel. (Wildemonie) - 2u Als gezinswetenschapper weet ik als geen ander welk effect een verslaving kan hebben op een gezin. Omdat ik het concept van een verslaving zo interessant vond, heb ik mijn eindwerk en stage eraan toegewijd. Daarna kon ik meermaals in het werkveld op zoek gaan naar methodieken om deze jongeren en vooral hun omgeving te begeleiden naar een cleane, veilige leefomgeving. Helaas beginnen verslavingen vaak al in de middelbare school. Om leerkrachten en ouders zo goed mogelijk te wapenen tegen deze levensbedreigende gewoontes, wil ik de belangrijkste kennis en tips meegeven in deze lezing. Hier gaan we stilstaan bij wat drugsgebruik echt betekent. Hoe praat je best met jongeren over drugs? Kan wat experimenteren echt kwaad? Wat doen drugs nu juist met hun lichaam? Hoe herken je een verslaving? Hoe kan je met een verslaving bij jongeren omgaan? Houden ze er permanente hersenschade aan over? Deze, en nog vele andere vragen bespreken we tijdens deze lezing.

 

8. Reeksen/workshops: Improvisatie- dramalessen op school (Wildemonie) Een reeks of workshop improvisatietheater, of dramalesjes, kunnen zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Een workshop of reeks kan gewoon voor het plezier (een improvisatie-groepje oprichten, naschools theater, begeleiding van schoolproducties, musical,...) Maar u kan ook kiezen om rond een bepaald thema te werken: sociale vaardigheden versterken, omgaan met emoties, moeilijke thema’s bespreekbaar maken, …

 

9. Creatieve brainstormsessie (Wildemonie)

 

Contacteer ons vrijblijvend voor een voorstel op maat!

© 2019 Wildemonie